I løbet af uddannelsens
7 moduler lærer du …

At sammensætte de perfekte teams og undgå fejlrekruttering.
Du lærer at sammensætte de perfekte teams og undgå fejlrekrutteringer i fremtiden ved hjælp af DISC-profiler. Du lærer også, hvordan du som leder skal støtte og motivere dine medarbejdere ud fra deres og din egen profil.
At spotte stress hos dig selv og dine medarbejdere, før det er for sent.
Du lærer, hvordan du spotter stress hos dig selv og dine medarbejdere, før det er for sent. Du får redskaber til at forebygge stressen og lærer, hvordan du håndterer det, hvis det alligevel sker. Det er langt fra altid virksomhedens “skyld”, når en medarbejder udvikler stress - men virksomheden er altid en del af løsningen.
At coache dig selv og dine medarbejdere.
Du lærer, hvordan du stiller de rette spørgsmål, der rykker dine medarbejdere. Du lærer at lytte dig frem til, hvilke forhindringer dine medarbejdere har i forhold til at nå deres og dine opsatte mål.
At motivere dine medarbejdere via samtaleteknikker.
Du lærer gennem samtale at motivere dine medarbejdere til trivsel, effektivitet og teamspirit, der for alvor giver engagerede og tilfredse medarbejdere. Kodeordet her er at lytte anerkendende og trække det positive frem i medarbejderens situation samt motivere dem frem mod fælles mål.
At skabe trivsel gennem high performance.
Du får i dette modul alle mine bedste redskaber til at skabe høj effektivitet hos dine medarbejdere. Trivsel kommer OGSÅ af at føle, man rykker sig fremad og er til nytte. Du får medarbejdere, der tager ejerskab over deres opgaver og konstant har et drive mod nye og højere mål. Jeg ser for mig, at der gives “high-fives” hen over skrivebordet gang på gang.
At styrke dit personlige lederskab.
Vi arbejder med dig som leder og den ledertype, du ønsker at være. Du får indsigt i og en erkendelse af, hvilken leder du udstråler at være. Sammen forener vi de 2 sider, sådan at du udstråler endnu mere troværdighed og gennemslagskraft som leder.
Hvilken betydning og effekt indretning af rum har på dine medarbejderes arbejdsglæde.
I det sidste modul lærer du, hvordan rummets indretning virker på arbejdsmiljøet. Vi tager dig gennem eksempler på gode rum, der fremmer effektiviteten og understøtter bestemte situationer og adfærd. Du får også eksempler på det modsatte og viden om rummets betydning for udfaldet af situationsbestemte samtaler.
Tidligere
Næste

Tilmeld dig Dit Ressourceakademi her: